In Nederland moet je alimentatie betalen als je dit kunt en jij aangewezen bent als degene die het kan missen. Je betaalt dan je ex-partner een bedrag waar hij of zij de kinderen mee kan verzorgen. Lees er meer over in deze blog. 

Waarom alimentatie betalen? 

De opvoeding van een kind is duur, of de ouders nu samen zijn of gescheiden leven. Het betalen van kinderalimentatie is een manier om ervoor te zorgen dat kinderen financieel worden ondersteund, ongeacht de uitkomst van de scheiding van hun ouders.

Wanneer rechtbanken een regeling voor kinderalimentatie voor een gezin overwegen, zullen zij rekening houden met factoren zoals het inkomen van elke ouder en hoe de ouderschapstijd zal worden verdeeld. Als ouders zelf met een overeenkomst komen, zal de rechtbank hun overeenkomst bekijken om te zien hoe deze zich verhoudt tot deze zelfde factoren.

Uiteindelijk is het belangrijkste voor de rechtbanken dat de regelingen voor kinderalimentatie het welzijn van de betrokken kinderen waarborgen en hen een vergelijkbare levenskwaliteit bieden die zij gewend waren vóór de echtscheiding. Om die redenen doen ouders die kinderalimentatie betalen een inspanning om voor hun kinderen een gevoel van normaliteit te handhaven.  

Financiële steun kan echter slechts in beperkte mate bijdragen tot het behoud van een gevoel van normaal leven voor een kind. Het is aan de ouders om dat geld op verantwoorde wijze te besteden en ervoor te zorgen dat het geld in de eerste plaats wordt besteed aan hun verschillende behoeften.

Meer dan alleen maar een gevoel van normaal zijn in stand houden, ondersteunen deze betalingen het verlangen van een kind om de wereld om zich heen te verkennen en nieuwe dingen te proberen. Het bespelen van een instrument, het leren bouwen van een computer of het kweken van belangstelling voor koken kosten allemaal geld, maar zijn stuk voor stuk voorbeelden van waardevolle hobby’s die een opgroeiende geest kan ontdekken. Alimentatie helpt om het verlangen van je kind te ondersteunen om te groeien en zijn kennis uit te breiden, wat kan leiden tot levenslange interesses en zelfs toekomstige carrières.

Afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie

Je kunt samen de hoogte van de kinderalimentatie bepalen. De rechter beoordeelt vervolgens het bedrag. Als het te laag is, zal de rechter het bedrag wijzigen. Als je het niet eens kunt worden, stelt de rechter het bedrag vast. De afspraken die je maakt, worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Kinderalimentatie tot de leeftijd van 21 jaar

De ouder is verplicht kinderalimentatie te betalen totdat het kind 21 jaar wordt. Als kinderen van 18 tot 21 jaar werken of studiefinanciering ontvangen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag.

Niet-betaalde kinderalimentatie

Als een ouder de verschuldigde kinderalimentatie niet betaalt, kan de gezagdragende ouder de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Ook bij https://www.nlai.nl/ kun je terecht. Dat is een loket om alimentatie te innen. 

Jaarlijkse aanpassing alimentatie

De alimentatiebedragen worden één keer per jaar aangepast aan de hand van de stijging van het gemiddelde inkomen. Dit wordt indexering genoemd. In november stelt de verantwoordelijke overheidsinstantie het percentage vast waarmee de kinderalimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch worden aangepast.

Pin It on Pinterest